Επίσκεψη στο Κέντρο Παιδείας Επιστημών Πάτρας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου συνδέθηκαν την Τρίτη, 2/3 και την Τετάρτη, 3/3 με το Κέντρο Παιδείας Επιστημών Πάτρας πραγματοποιώντας μαθησιακές τηλεδιασκέψεις σε θέματα Φυσικής.

Το Κέντρο Παιδείας Επιστημών προάγει την επιστημονική αναζήτηση η οποία βασίζεται στις θεματικές ενότητες των διαδραστικών εκθέσεων των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής, είναι ένας χώρος αναζήτησης της γνώσης, ανοιχτός και προσιτός στους μαθητές που θέλουν να προσεγγίσουν με το δικό τους τρόπο και να κατανοήσουν τις έννοιες, τα φαινόμενα, τα επιτεύγματα της Επιστήμης. Ένας χώρος ελεύθερης σκέψης, επικοινωνίας, σύμπραξης των νέων που επιθυμούν να ανταλλάξουν απόψεις, αντιλήψεις και παρατηρήσεις στα θέματα της Επιστήμης, αλλά και να διαμορφώσουν προτάσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κι ευθύνες απέναντι στο πλήθος των γνωστικών ερεθισμάτων.