Εργασίες των μαθητών του γυμνασίου πάνω στις χώρες του προγράμματος Erasmus

Στο μάθημα της γεωγραφίας, οι μαθητές του γυμνασίου μελέτησαν τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus και πραγματοποίησαν εργασίες σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου.