Ερωτηματολόγιο για διαχείρηση νερού

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο «Μέσα σε μια σταγόνα νερό» οι μαθητές/μαθήτριες πραγματοποίησαν έρευνα με χρήση εξειδικευμένου ερωτηματολογίου για την ανάδειξη απόψεων και συμπεριφορών της μαθητικής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού.

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε google forms και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά και ανώνυμα από τους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μας. Στο συνημμένο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου σε μορφή γραφημάτων.

ερωτηματολόγιο-νερό_1