«Εβδομάδα παραγωγής λόγου» – ΣΤ΄Δημοτικού

Η εβδομάδα μας κύλησε πολύ παραγωγικά στο μάθημα της Γλώσσας! Επικεντρωθήκαμε στη συγγραφή κειμένων, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές που γνωρίζουμε και με τις οποίες μπορεί να δομηθεί ένα κείμενο! Το πιο συναρπαστικό ήταν πως τα κείμενά μας παράχθηκαν μέσω βιωματικών και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, με στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν μια πιο θετική αντίληψη για τον γραπτό λόγο! Στους μαθητές ανατέθηκαν τρία θέματα που το καθένα έπρεπε να αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο! Το πρώτο μας θέμα ήταν η ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και αναλύθηκε σε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο. Το δεύτερο ήταν η αλλαγή των δεδομένων μιας ιστορίας και το φτιάξαμε σε κολάζ, αναθέτοντας στην κάθε ομάδα τη δική της παράγραφο. Τρίτο και τελευταίο θέμα ήταν η συνέχιση ενός αγαπημένου μας παραμυθιού με… λίγη παραπάνω φαντασία! Για την εκπόνηση αυτής της δραστηριότητας επιστρατεύσαμε τα τεχνολογικά μέσα και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργίας Comic! Έτσι, λοιπόν, δημιουργήσαμε το δικό μας παραμύθι με τους ήρωές μας – Cartoons εν δράσει!!! Τέλος, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και συμπέραναν πως ο γραπτός λόγος είναι ένα δημιούργημα που, εκτός από πληροφορίες, μπορεί να μεταδώσει και χαρά!!!