Ευρωπαϊκά προγράμματα 2019-2020 απολογισμός

Πρόγραμμα eTwinning: 

“Smart Waste Management Sensors”

Το Λύκειο των “Εκπαιδευτηρίων” υλοποιεί ως συντονιστής ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Smart Waste Management Sensors” και εταίρους σχολεία από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, στο σχολείο μας  χορηγήθηκε από την εθνική υπηρεσία eTwinning ο αναγκαίος εξοπλισμός ως επιβράβευση για την αναγόρευσή του ως σχολείο eTwinning κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. Πρόκειται για ένα έργο STEM που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου της πληρότητας των κάδων απορριμμάτων με τη χρήση πλακέτας  arduino και τη δυνατότητα τηλε-ενημέρωσης των απορριμματοφόρων οχημάτων. Σκοπός είναι η  εξοικονόμηση ενέργειας από τη μείωση των περιττών διαδρομών και το ανάλογο θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφευρετικότητας αλγοριθμικών και προγραμματιστικών προτύπων, προτείνοντας μια λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του προγραμματισμού της πλακέτας arduino (δημιουργία κώδικα) καθώς και η σύνδεση της πλακέτας με το δίκτυο wifi, ώστε να εξασφαλίζεται η μετάδοση της πληροφορίας σε προκαθορισμένο διακομιστή αλληλογραφίας.

Παράλληλα, οι μαθητές απάντησαν σε κουίζ από το eco schools.global: “How litter conscious are you while at school?” και συνέκριναν τα αποτελέσματα με αυτά των μαθητών των άλλων σχολείων. Επίσης, οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλύψουν το προσωπικό οικολογικό τους αποτύπωμα μέσω διαδικτυακού κουίζ της WWF. Τα αποτελέσματα σε εικόνες screenshot αναρτήθηκαν σε twinboard στην αντίστοιχη σελίδα και οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις με τους εταίρους τους στο Forum του έργου.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις για τον προγραμματισμό της πλακέτας arduino με απλά κυκλώματα (με χρήση λαμπτήρων και του αισθητήρα υπερήχων), έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την δημιουργία κώδικα.

Τέλος, οργανώθηκε webinar στο οποίο συμμετείχαν τα συνεργαζόμενα σχολεία και στο οποίο οι μαθητές προχώρησαν ψηφιακά στον προγραμματισμό της πλακέτας arduino χρησιμοποιώντας τη web εφαρμογή Tinkercad (https://www.tinkercad.com/), ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες της εφαρμογής στη σχεδίαση τρισδιάστατων μοντέλων (3D Modeling και Design) και για τον τρόπο σύνδεσης της πλακέτας με το δίκτυο wi-fi.

Το έργο μας θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά (έως το τέλος του έτους 2020), με τα ίδια συνεργαζόμενα σχολεία, προκειμένου να περάσουμε στην τελική φάση της υλοποίησης  που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του εξαρτήματος που θα περικλείει την πλακέτα arduino και την τοποθέτησή του σε κάδο απορριμμάτων του σχολείου μας.

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι η πρώτη που υλοποιείται στο σχολείο μας με κατευθυντήριο άξονα τη μεθοδολογία STEM. Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι ήδη εξοικειωμένοι με παρόμοια έργα. Η επίλυση του προβλήματος που τέθηκε ως βάση για την υλοποίηση αυτού του έργου (εξοικονόμηση ενέργειας από την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων), ενισχύει τη διερευνητική ικανότητα των μαθητών για την εύρεση της λύσης, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, πειραματισμού και πρακτικής αξιοποίησης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στη σελίδα του προγράμματος και να δείτε όλη την εργασία που έχουν υλοποιήσει τα παιδιά έως τώρα:

https://twinspace.etwinning.net/99406/home