“Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”

Το Πρόγραμμα Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκίνησε το 2016 και απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των διαφόρων δράσεων, τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες και στόχους της, καθώς και να μάθουν για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη δομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές παραλαμβάνουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής, ενώ το σχολείο αναγορεύεται σε «Σχολείο-Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία