Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων
Κοτρώνη

Des écoles européennes engagées pour le développement durable

Το Γυμνάσιο των «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229 μαζί με άλλα 4 ευρωπαϊκά σχολεία από τη Γαλλία (2 σχολεία), τη Σκωτία και τη Ρουμανία. Τα σχολεία θα συνεργαστούν για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πρόγραμμα με τίτλο «Des Ecoles Européennes engagées pour le développement durable» – Ευρωπαϊκά σχολεία για την αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχος του διετούς αυτού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί περιγράφονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν παιδιά από άλλες χώρες, να επικοινωνήσουν απόψεις και εμπειρίες στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, αλλά και να δουλέψουν με τους καθηγητές τους πάνω στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι 17 στόχοι και 169 υποστόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους λήγει το 2030.

Τα «Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη» θα εργαστούν πάνω στον 11ο στόχο (δημιουργία πόλεων και ανθρώπινων οικισμών χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίοι να είναι ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι), στον 13ο στόχο (άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της) και στον 17ο  στόχο (ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στα συνεργαζόμενα σχολεία.

Δείτε Εδώ όλα του νέα του Erasmus

Επικοινωνία