“Φροντίζω το περιβάλλον”

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Γυμνασίου, οι μαθητές/τριες της Α Γυμνασίου στη θεματική ενότητα “Φροντίζω το περιβάλλον” ασχολήθηκαν με την διαμόρφωση του σχολικού μας κήπου!

Αρχικά εξοικειώθηκαν με την έννοια των βιολογικών προϊόντων και της βιολογικής καλλιέργειας, μέτρησαν τον ελεύθερο χώρο για τη δημιουργία του κήπου και υπολόγισαν το εμβαδό καλλιέργειας. Στη συνέχεια, πρότειναν μεσογειακά φυτά που μπορούν να καλλιεργηθούν στον κήπο μας και διερεύνησαν τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης τους. Έπειτα, πειραματίστηκαν με τη δημιουργία θερμοκηπίου και τη δυνατότητα αυτόματου ποτίσματος των επιλεγμένων φυτών του κήπου χρησιμοποιώντας την πλακέτα ανοικτού κώδικα Arduino και προγραμματίζοντας την κατάλληλα.