”Φτερά για την ειρήνη” – ”Flügel für Frieden”

Τα περιστέρια της ειρήνης πετούν στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη!

Το Γερμανικό Τμήμα και συγκεκριμένα οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ έλαβαν  μέρος στο πρόγραμμα ”Φτερά για την ειρήνη”, ”Flügel für Frieden”  της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen), που προέκυψε από την επιθυμία των μαθητών να στείλουν το δικό τους μήνυμα ειρήνης.

Η εκστρατεία λειτουργεί ως εξής: Τα παιδιά χειροτεχνούν περιστέρια ειρήνης , σχεδιάζοντας το δικό τους προσωπικό μήνυμα.

Ένας κωδικός QR επισυνάπτεται στη χειροτεχνία με οδηγίες κατασκευής και το περιστέρι κρεμιέται σε κάποιο σημείο της πόλης.

Όσοι ενδιαφέρονται σαρώνουν τον κωδικό QR και έτσι το επόμενο παιδί δίνει φτερά στην ειρήνη  κρεμώντας το περιστέρι κάπου αλλού.

Την Τετάρτη 22/3 /2022 οι μαθητές πραγματοποίησαν αυτή τη συμβολική δράση και φώναξαν FŰR FRIEDEN – GEGEN KRIEG ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ- ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.

Η ειρήνη δεν είναι τα πάντα, αλλά χωρίς ειρήνη όλα είναι ένα τίποτα. (Willy Brandt)

Frieden ist nicht alles , aber ohne Frieden ist alles nichts!