“Γνωρίζω τα επαγγέλματα”

Αυτή την εβδομάδα, τα παιδιά του νηπιαγωγείου ασχολήθηκαν με επαγγέλματα γνωστά που συναντούν στην καθημερινότητά τους, αλλά και επαγγέλματα που χάθηκαν στο πέρασμα των χρόνων.

Γνώρισαν αρκετά από αυτά και τα διαχώρισαν σε αυτά που μας προσφέρουν υλικά αγαθά και σε αυτά που μας προσφέρουν υπηρεσίες.

Επιπλέον, εμπλούτισαν τον γραπτό και τον προφορικό τους λόγο μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες κι ανακάλυψαν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα επαγγέλματα.

Τέλος, ζωγράφισαν, τραγούδησαν και δημιούργησαν απίθανες κατασκευές σχετικές με τα επαγγέλματα που τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.