«Γνωρίζοντας διαφορετικούς τρόπους ζωής»

Η Ε’ δημοτικού των εκπαιδευτηρίων μας, με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας για τη ζωή στις παλιές γειτονιές και τη ζωή στις πόλεις…πραγματοποίησε ένα διαθεματικό ταξίδι και σε άλλες γειτονιές…

Με καράβι τη…Γεωγραφία μας, λοιπόν, ανακαλύψαμε και άλλους τρόπους ζωής…διαφορετικούς από αυτόν της πόλης! Μάθαμε πώς ζουν οι άνθρωποι στα νησιά, στα βουνά, στις πεδιάδες και στα ποτάμια! Ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αντλήσαμε πληροφορίες μέσα από άρθρα κι έτσι αντιπαραβάλαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Τέλος, αποτυπώσαμε όσα αποκομίσαμε σε ένα κολάζ και και μια παρουσίαση  power point!

Το συμπέρασμά μας;  Με καλή διάθεση συνδυάζουμε και βουνό και θάλασσα!!!