Η περιβαλλοντική Ομάδα των
Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων
Κοτρώνη

Ταυτότητα

Οι Δράσεις μας

Συμμετοχές

Ταυτότητα

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι μάθημα αλλά ζήτημα ολοκληρωμένης παιδείας και πολιτισμού. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής αντίληψης δε μένει στη θεωρία παρά αντανακλάται μέσα από την καθημερινότητα με την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την ουσιαστική ενασχόληση με τις καλλιέργειες και την έμπρακτη εκδήλωση σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον.

Οι Τελευταίες Δράσεις μας

Δείτε Εδώ όλες τις δράσεις του Green School

Εκπαιδευτικό Υλικό​

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διαθεματικά Projects
Εκδόσεις
Δημοσιεύσεις
Αφίσες – φυλλάδια
Βίντεο

Επικοινωνία