Η Επανάσταση του 1821… με τη ματιά του ερευνητή!

Οι μαθητές της ΣΤ’, ολοκληρώνοντας την ενότητα της Ελληνικής Επανάστασης, χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες εργασίας κι αποφάσισαν να προβούν στην ανασκόπησή της βάσει τεσσάρων βασικών αξόνων. Τα θέματα που επεξεργαστήκαμε ήταν τα εξής: α) Η Φιλική Εταιρεία και η συμβολή της στην Ελληνική Επανάσταση, β) Οι σημαντικές προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης ( Έλληνες – Τούρκοι), γ) Οι νίκες και οι ήττες των Ελλήνων, δ) Οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης των Ελλήνων που εφαρμόστηκαν στις μάχες, με σκοπό την απελευθέρωση του υπόδουλου ελληνισμού. Η ανάθεση αυτή παρακίνησε τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες από τα βασικά κείμενα, τα παραθέματα και τις εικόνες του σχολικού βιβλίου, αλλά και από οποιαδήποτε εγκεκριμένη έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα να σχηματίσουν μια σφαιρική άποψη επί του εκάστοτε θέματος. Έπειτα, η κάθε ομάδα παρουσίασε τα ευρήματά της στους υπόλοιπους μαθητές και ακολούθησε σχολιασμός. Τέλος, η δράση αυτή λειτούργησε ως εφαλτήριο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν σφαιρικά και ολιστικά τον υπεράνθρωπο αγώνα για την ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού έθνους που αποτελεί ορόσημο για την παγκόσμια ιστορία, αλλά και σημείο αναφοράς της εθνικής μας υπερηφάνειας!