Η φύση στο εργαστήριο μας

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου των “Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη”, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας – Γεωλογίας “μετέφεραν” τη φύση στο εργαστήριο, “κατασκευάζοντας” ένα πηγάδι σε διαφορετικά υπεδάφη.

Στόχος του πειράματος ήταν να αποθηκεύσουν νερό στο υπέδαφος και με τη βοήθεια του πηγαδιού να το δουν να αναδύεται προς την επιφάνεια για μετέπειτα χρήση. Με την κατασκευή του πηγαδιού οι μαθητές αντιλήφθηκαν πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του υπόγειου νερού, αλλά και η δυνατότητα εκμετάλλευσής του.