Η λαογραφική μας έκθεση!

Η λαογραφική έκθεση της Β Δημοτικού ολοκληρώθηκε, έπειτα από μια εβδομάδα παρουσιάσεων! Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας, τα παιδιά έφεραν παλιά αντικείμενα της καθημερινής ζωής και τα παρουσίασαν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου μας! Οι μικροί μας μαθητές ανταπεξήλθαν με μεγάλη χαρά και εξωστρέφεια στον ρόλο τους και ανέδειξαν αξίες όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία και η υπευθυνότητα!