Η μελωδία της Ελπίδας

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη δημιούργησαν το δικό τους ψηφιακό παραμύθι. Η δημιουργία του παραμυθιού πραγματοποιήθηκε μέσα από τρεις φάσεις. Αρχικά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου οι ιδέες των παιδιών καταγράφηκαν, συζητήθηκαν και τελειοποιήθηκαν. Έπειτα έγινε η εικονογράφηση και η εκτέλεση του τραγουδιού από τους ίδιους τους μαθητές. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναδιηγήθηκαν και έδωσαν την τελική μορφή στο παραμύθι λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των παιδιών.