«Η μονα-δική μου οικογένεια»

Οι μαθητές της Α΄ τάξης, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ασχολήθηκαν με τις διάφορες μορφές μιας οικογένειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς, εντοπίζοντας  τις ομοιότητες και τις διαφορές. Δημιούργησαν ένα ομαδικό κολάζ, στο οποίο αποτυπώνονται οι διαφορετικές οικογένειες ανθρώπων και ζώων. Κοινή συνισταμένη όλων είναι η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των μελών.

Η σχολική οικογένεια αποτέλεσε την κατακλείδα αυτού του διαθεματικού προγράμματος. Με τη συμβολή της ψυχολόγου και συνεργάτη του σχολείου κα Κατσιβαρδά δημιουργήθηκε ένα μαγικό φίλτρο, που είναι το ελιξίριο της αρμονικής συμβίωσης. Κάθε παιδί έγραψε σε ένα χαρτί ένα «συστατικό», που έκρινε πως είναι σημαντικό για την ομαλή συνύπαρξη όλων των παιδιών στην τάξη μας. Κάθε χαρτάκι, αφού διαβάστηκε στην ολομέλεια, τοποθετήθηκε σε ένα μπουκάλι, το οποίο σφραγίστηκε με όλα τα συστατικά. Η ψυχολόγος εστίασε στο πολύτιμο «συστατικό» της ευγένειας, που είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης.