Η συμμετρία γύρω μας!

Το σώμα μας είναι συμμετρικό; Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας;

Η έννοια της συμμετρίας συχνά δυσκολεύει τους μικρούς μας μαθητές. Προκειμένου, λοιπόν, να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια αυτή, οι μαθητές της Α’ τάξης την προσέγγισαν διαθεματικά, συνδυάζοντας το μάθημα των εικαστικών με εκείνο των μαθηματικών. Η αρχική προσέγγιση της συμμετρίας πραγματοποιήθηκε μέσα από την παρουσίαση και παρατήρηση εικόνων από την καθημερινή ζωή, τη φύση, τα κτίρια, τα αγάλματα… ακόμα και από το σώμα τους. Έπειτα, το μάθημα μεταφέρθηκε στην αίθουσα των εικαστικών, όπου, με τη βοήθεια της δασκάλας τους, ζωγράφισαν συμμετρικές εικόνες, ανακαλύπτοντας τα είδη των αξόνων συμμετρίας. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων και η διαθεματική προσέγγιση ενθουσίασαν τους μαθητές μας!»