Καλώς ήρθατε στην
Ψηφιακή Πλατφόρμα των Εκπαιδευτηρίων
για μαθητές, εκπαιδευτικούς & γονείς!

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη αναγνωρίζουμε τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ενώ επιδιώκουμε τη συστηματική επικοινωνία με τους γονείς και τους μαθητές μας. Σεβόμενοι την ανάγκη των γονέων για συνεχή και έγκυρη ενημέρωση σε τομείς που αφορούν την σχολική ζωή του/των παιδιού/ιών τους, διαθέτουμε μια σύγχρονη Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (SoSimple), η οποία αποτελεί ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, γονέων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Πιο συγκεκριμένα η Ψηφιακή μας Πλατφόρμα:

  • Αποτελεί ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  • Λειτουργεί ως το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή/τριας και εκπαιδευτικού
  • Δίνει τη δυνατότητα για την ύπαρξη ενός ασφαλούς χώρου συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.
  • Γίνεται μέσο για την ανάρτηση των καθηκόντων για το σπίτι καθώς και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα πατήστε εδώ.

Ακολουθούν οδηγίες χρήσεως.

Επικοινωνία