ΚΑΓΚΟΥΡΟ – αναστολή του διαγωνισμού

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε από τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού Καγκουρό κ. Λάμπρου Μιχαήλ, σας πληροφορούμε ότι η επιτροπή διοργάνωσης αποφάσισε την αναστολή για φέτος του Διαγωνισμού, λόγω κορωνοϊού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, ο Διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε διαδικτυακά.

Ως εκ τούτου, οι μαθητές που έχουν προσκομίσει το αντίτιμο της συμμετοχής, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της αντίστοιχης βαθμίδας, ώστε να τους επιστραφούν τα χρήματα.