Κάθε φορά…μια ιστορία!

Τα παιδιά της Β Δημοτικού με την βοήθεια των καρτών έφτιαξαν φανταστικές ιστορίες! Κάθε χρώμα κάρτας αποκαλύπτει μια ακόμα δομική πληροφορία για την ιστορία μας:

Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής;

Που ζει;

Ποιο είναι το όνειρο του;

Ποιος είναι ο κακός της ιστορίας;

Ποιος τον βοήθησε;

Πριν από κάθε κάρτα, αγωνία για την συνέχεια!

Και φυσικά δεν χάσαμε το κομμάτι της παρουσίασης στους συμμαθητές μας!

Η εξάσκηση αυθόρμητου γραπτού λόγου στα καλύτερα της!