Μαθαίνω…αλλιώς!!!

Τις προηγούμενες εβδομάδες οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ δημοτικού είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν γνωστικά αντικείμενα στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά μέσω εναλλακτικών και ψυχαγωγικών μεθόδων μάθησης!!! Η επαφή με εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, αντίστοιχα των διδαχθέντων κεφαλαίων, η χρήση  απτικού υλικού, η αξιοποίηση κατασκευών, αλλά και οι κινήσεις με το σώμα συμβάλλουν στην ουσιαστική κι ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία!!! Η καθημερινή εμπλοκή τους στη διδασκαλία μέσω της διασκέδασης, και όχι η παθητική αποδοχή πληροφοριών, αποτελεί καθοριστικό σκοπό των εκπαιδευτηρίων μας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν επαρκώς όχι μόνο οι γνωστικοί και οι ψυχοκοινωνικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και οι προσδοκίες των μικρών μας φίλων!