Μαθαίνοντας για τον Ηλεκτρομαγνητισμό!

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας επισκέφτηκαν για ακόμα μία  φορά το εργαστήριο Φυσικής ώστε να πραγματοποιήσουν δια ζώσης πειράματα σχετικά με τον Ηλεκτρομαγνητισμό. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν οι μαθητές/τριες  να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η Πυξίδα, το Μαγνητικό πεδίο της Γης, ο Φυσικός Μαγνήτης, ο Ηλεκτρομαγνήτης και η Ηλεκτρική Μαγνητική Ενέργεια και να αντιληφθούν πως η θεωρία που συναντούν στα βιβλία δεν είναι απλά μια πληροφορία αλλά μια συνθήκη που βιώνουν συχνά στην καθημερινότητά τους. Επίσης, τα παιδιά έλαβαν μέρος στην πειραματική διαδικασία και  χρησιμοποιώντας  επιστημονικά όργανα όπως το Πηνίο, ‘’είδαν’’ να ζωντανεύει το Μαγνητικό πεδίο μέσω των Ρινισμάτων Σιδήρου. Με διασκεδαστικό τρόπο μυήθηκαν στις Αρχές της Πειραματικής Διαδικασίας, αναπόσπαστο κομμάτι της Γνώσης και της Έρευνας.

Επίσης οι μαθητές της Ε’ τάξης δημοτικού επισκέφτηκαν το εργαστήριο Φυσικής ώστε να πραγματοποιήσουν πειράματα σχετικά με τον ηλεκτρισμό! Οι μαθητές/τριες  εξοικειώθηκαν με έννοιες όπως ο Στατικός Ηλεκτρισμός, το Ηλεκτρικό  Ρεύμα και η Ηλεκτρική Ενέργεια. Τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο έλαβαν μέρος στην πειραματική διαδικασία χρησιμοποιώντας επιστημονικά όργανα όπως το Ηλεκτροσκόπιο και το Ηλεκτρικό Εκκρεμές!