Μαθαίνοντας τα μέρη του σώματος στα αγγλικά!

Our Pre-School children have been learning about «The parts of the body». It’s been a lot of fun learning through different hands on activities and with the story “Little Red Riding Hood”. This is us!!!!