Μαθαίνοντας τα μέρη του σώματος στα αγγλικά!

Our Pre-School children have been learning about «The parts of the body».It’s been a lot of fun learning through different hands on activities and with the story “Little Red Riding Hood”.This is us!!!!