Μαθαίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα… παίζοντας και δημιουργώντας τα!

Η “σύγχυση” και το άγχος που παρατηρήθηκε στους μαθητές τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πολεμική σύρραξη που διεξάγεται στην Ευρώπη οδήγησαν τους μαθητές της Δ’ τάξης να προσεγγίσουν το θέμα του πολέμου στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Τα ανθρώπινα Δικαιώματα και η καταπάτησή τους όταν γίνεται πόλεμος». Στόχος του εργαστηρίου ήταν αφενός η έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών  αφετέρου η καλλιέργεια της αισιοδοξίας για το μέλλον. Η παρουσία της ψυχολόγου του σχολείου, κυρίας Κατσιβαρδά Καικιλίας στην υλοποίηση του εργαστηρίου ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσέγγιση του προαναφερθέντος θέματος.