Μαζί τα καταφέρνουμε καλύτερα!

Οι μαθητές της Α’ τάξης υλοποίησαν μια διασκεδαστική ομαδική δραστηριότητα με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να χτίσουν μια πυραμίδα με πλαστικά ποτήρια κατασκευάζοντας ένα εργαλείο, για να σηκώνει τα ποτήρια και να τα τοποθετεί στη σωστή θέση. Ο χειρισμός του εργαλείου δε θα ήταν εφικτός, εάν οι μαθητές δεν επεδείκνυαν ομαδικότητα. Επίσης, μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές κατάφεραν να αναπτύξουν και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς αυτές απαιτούνταν για τον καλύτερο δυνατό χειρισμό του εργαλείου!