Μελέτη σεισμών

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο σχολικό σεισμογραφικό δίκτυο “School Network Alerts Citizens”, οι μαθητές/μαθήτριες της Α γυμνασίου μελέτησαν και ανέλυσαν ένα σεισμόγραμμα.

                                  

 

 

Χρησιμοποιώντας διαγράμματα με καμπύλες χρόνων διαδρομής (χρόνοι διαδρομής των σεισμικών κυμάτων σε συνάρτηση με τις αποστάσεις) και ένα σεισμόγραμμα από πρόσφατο σεισμό, προσδιόρισαν την επικεντρική απόσταση και τον χρόνο γένεσης του σεισμού.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε ζωντανά την καταγραφή από τον σεισμογράφο του σχολείου μας στην ιστοσελίδα του δικτύου SNAC:

https://snac.gein.noa.gr/plotfiles/AM.RF25A.php

(η ώρα είναι Greenwich, δηλαδή -2 ώρες)