Μέσα σε μια σταγόνα νερό!

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Μέσα σε μια σταγόνα νερό!» οι μαθητές/μαθήτριες της Β Γυμνασίου ενημερώθηκαν για την αξία και τις ωφέλειες του νερού. Συζήτησαν για την αλόγιστη χρήση του νερού, για τις πηγές ρύπανσης και για πιθανούς τρόπους εξοικονόμησης του νερού. Στη συνέχεια μέσω διαδικτυακής εφαρμογής έδωσαν τις απαντήσεις τους για τον λόγο που πιστεύουν ότι το νερό είναι πολύτιμο.

 

 

 

 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες δημιούργησαν το λογότυπο για το φετινό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, μελέτησαν τρόπους εξοικονόμησης του νερού και δημιούργησαν μία ενημερωτική αφίσα για όλους τους μαθητές του σχολείου μας.