“Μικροί ανακυκλωτές”

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μεταμορφώθηκαν σε μικρούς ανακυκλωτές και διαχώρισαν τις συσκευασίες στις τέσσερις κατηγορίες: πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί.

Συζήτησαν για τα υλικά που ανακυκλώνονται και είδαν το σήμα της ανακύκλωσης που υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες και μας βοηθάει να ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια!

Συγκέντρωσαν τις συσκευασίες που έφεραν από το σπίτι τους και έβαλαν τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια στην σακούλα της ανακύκλωσης με σκοπό να τα πετάξουν στον μπλε κάδο!

Με παιγνιώδη τρόπο διαχώρισαν τα μη ανακυκλώσιμα από τα ανακυκλώσιμα υλικά και έφτιαξαν ένα κολλάζ με την κυρία Ανακύκλωση.

Τέλος, έγινε αφήγηση ενός εξαιρετικού βιβλίου που αναφέρεται στη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό τα παιδιά να καλλιεργήσουν την οικολογική τους συνείδηση.