ΜΙΚΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ…

Την Παρασκευή 8 Απριλίου, οι μαθητές της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Ασφαλώς κυκλοφορώ» επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ναυπάκτου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Αρχικά, τα παιδιά ξεναγήθηκαν από τους  υπεύθυνους της Τροχαίας, την αστυνόμο Β΄ Αναστασίου Αμαλία και τον ανθυπαστυνόμο Γερόπαπα Ευάγγελο, που βρίσκονταν στον χώρο αυτόν ειδικά για τους μαθητές μας με στόχο την προώθηση και την καλλιέργεια θετικών προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας. Στη συνέχεια οι μαθητές αφού αναγνώρισαν τα σήματα που συναντούν στους δρόμους εκπαιδεύτηκαν στους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής  που πρέπει να τηρούν τόσο ως πεζοί και ποδηλάτες, αλλά  και ως μελλοντικοί οδηγοί. Οι μαθητές εφάρμοσαν στην πράξη τη γνώση παίζοντας και διασκεδάζοντας! Ελπίζουμε τα θετικά αποτελέσματα από την ενημέρωση να φανούν και τώρα, αλλά και στο μέλλον!