Νέα ευρωπαϊκή διάκριση για το Λύκειο των «Συγχρόνων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη»

Το Λύκειο των «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» συγκαταλέγεται για άλλη μία φορά ανάμεσα στα 4485 σχολεία από όλη την Ευρώπη και στα 132 σχολεία από την Ελλάδα, που βραβεύτηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2023-2024. Η αναγόρευση αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της επιτυχημένης υλοποίησης τριών προγραμμάτων eTwinning κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, έργα που βραβεύτηκαν με την εθνική ετικέτα ποιότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στο Λύκειο των «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» να αποσπάσει τον παραπάνω τίτλο. Πρόκειται για τα έργα:

  1. M.I.D.E: υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus: Monsters in danger of extinction.
  2. WeEurope: Active European Citizens: ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. #sociallyviral: ένα έργο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι έφηβοι να αφήνουν θετικό ψηφιακό αποτύπωμα χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα.

Με τη βράβευση αυτή το Σχολείο μας αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπο σχολείο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning, χαίρει υψηλής προβολής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί πλέον μέλος ενός δυναμικού δικτύου ηγετικών σχολείων, που εμπνέουν τη μελλοντική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής αυτής δράσης.