Νομοταγείς διατροφολόγοι.

Οι μαθητές της Α’ τάξης, στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, ασχολήθηκαν με την παιδική διατροφή. Αφού γνώρισαν την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής με παιγνιώδη τρόπο, κατασκεύασαν ένα φανάρι υγιεινής διατροφής χωρίζοντας διάφορες τροφές σε τρεις ομάδες ανάλογα τη θρεπτική τους αξία και τη συχνότητα κατανάλωσης τους εβδομαδιαίως.

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα των  διατροφολόγων του “Ευτροφία” για το υλικό και τις πρωτότυπες ιδέες που μας παρείχε!