“Ω γλυκύ μου έαρ”

Ενόψει της εορτής του Πάσχα, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών και της Μουσικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού σχολείου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη έψαλλαν τα εγκώμια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους και της κας Αργυρής Χριστοδουλοπούλου, καθηγήτριας βυζαντινής μουσικής.

“Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον.

Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους.”

Σε κλίμα κατάνυξης, οι παιδικές φωνές μάς προετοίμασαν για την Εβδομάδα των Παθών.

Καλή Ανάσταση!