Ο κ. Γιώργος Κοτρώνης παρουσιάζει τη νέα ταυτότητα των Εκπαιδευτηρίων.