Ο Κόσμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης & Η Επιστροφή των Αρχαιοελληνικών Θησαυρών στην Ελλάδα

Οι μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού, μέσω διαθεματικής σύνδεσης των μαθημάτων της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, εκπόνησαν δύο προγράμματα, με τίτλους «Εξερευνώντας τον Κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «Αρχαιοελληνικοί Θησαυροί στην Ευρώπη: Η Ώρα της Επιστροφής τους;». Στο σενάριο που υλοποιήθηκε στο τμήμα ΣΤ1, με θέμα «Εξερευνώντας τον Κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε η ένωση, τον τρόπο με τον οποίο δομείται και λειτουργεί, καθώς και τον ρόλο της χώρας μας στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι παραπάνω γνωστικοί στόχοι επιτεύχθηκαν με τη διαθεματική τους προσέγγιση, αξιοποιώντας ποικίλες ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και διαδραστικές, παιγνιώδεις  ασκήσεις εμπέδωσης της  νέας γνώσης στο εργαστήριο πληροφορικής. Τελικά, ολοκληρώνοντας το σενάριο, οι μαθητές/τριες αντιλήφθηκαν τη θέση της Ελλάδας στον «ευρωπαϊκό χάρτη» και τα κοινά  στοιχεία που τους ορίζουν ως Ευρωπαίους πολίτες! Στο δεύτερο πρόγραμμα του ΣΤ2, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ελληνικά εκθέματα, τα οποία φιλοξενούνται σε χώρες του εξωτερικού, με επίσης σπουδαία πολιτισμική αξία, αλλά και να προβληματιστούν για τη θέση αυτών στον κόσμο. Μέσω ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και διαδραστικών ασκήσεων, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία της Νίκης της Σαμοθράκης και μελέτησαν την πολιτισμική ταυτότητα της κάθε χώρας. Τέλος, πραγματοποίησαν ένα debate, κατά τη διάρκεια του οποίου κλήθηκαν να διαπραγματευτούν την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα και κατασκεύασαν μια ψηφιακή αφίσα υπέρ της επιστροφής τους!