Ο κόσμος των συναισθημάτων

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο του εργαστηρίου συναισθημάτων ανακάλυψαν τον κόσμο της συναισθηματικής έκφρασης, έχοντας την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από την τέχνη και το παιχνίδι.

Δημιούργησαν χρωματιστές χειροτεχνίες που αντιπροσωπεύουν διάφορα συναισθήματα και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το πώς αισθάνονται κάθε φορά που τα βιώνουν.

Το εργαστήριο αυτό βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους και να ανακαλύψουν πώς να τα εκφράζουν.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να ενισχυθεί η συναισθηματική νοημοσύνη τους και να μάθουν να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, αναπτύχθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά, η αυτοέκφραση και η κοινωνική δεξιότητα των παιδιών, ενισχύοντας την εκπαίδευσή τους σε πολλά επίπεδα.