Ο κόσμος των συναισθημάτων!

Οι πράξεις μας, η συμπεριφορά μας, η διάθεση μας διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω μας και είναι μια εξωτερίκευση των συναισθημάτων μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας. Στα πλαίσια του βιωματικού εργαστηρίου των συναισθημάτων τα παιδιά μέσα από διάφορα παιχνίδια αναγνώρισαν και ξεχώρισαν τα συναισθήματα (την χαρά από την λύπη, τον θυμό από το φόβο κοκ). Τέλος, μοιράστηκαν με την ομάδα το πιο έντονο συναίσθημά τους.