Ο ΚΥΚΛΟΣ του ΝΕΡΟΥ

Την εβδομάδα που μας πέρασε τα παιδιά του νηπιαγωγείου έμαθαν πως το νερό κάνει ένα συνεχές κυκλικό ταξίδι, που ονομάζεται «ο ΚΥΚΛΟΣ του ΝΕΡΟΥ»

Ξεκινώντας από τα καιρικά φαινόμενα κατανόησαν το φαινόμενο της βροχής και πως αυτή δημιουργείται μέσα από βίντεο,εικόνες και παιχνίδια.Τραγούδησαν τραγούδια που μιλούν για το νερό και έφτιαξαν οµαδική εργασία όπου αναπαριστά τον κύκλο του νερού.

Το ταξίδι συνεχίστηκε με εκπαιδευτικό παιχνίδι ρομποτικής καθώς ο Σταγονούλης έδειξε στα παιδιά όλα τα στάδια του φυσικού κύκλου του.

Τέλος τα παιδιά έκαναν καταγραφή τις καινούργιες λέξεις του λεξιλογίου και έπαιξαν με το αισθητηριακό παιχνίδι γραφής κάνοντας την μάθηση παιχνίδι.