Ο «νόστος» των λέξεων !

Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου των  «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» υπό την καθοδήγηση των καθηγητών  του φιλολογικού τμήματος, θέλοντας να αναδείξουν  τη σημασία της Ελληνικής Γλώσσας αλλά και τον συσχετισμό της με άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, κατέγραψαν σε ηλεκτρονική μορφή “padlet”, με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων, τη συνδρομή του τμήματος πληροφορικής και το ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Ελληνικής Γλώσσας του Μ. Τριανταφυλλίδη, αντιδάνεια.  

 Το φαινόμενο του αντιδανεισμού ορίζεται ως μια αλληλουχία δανεισμών που έχουν ως αφετηρία και τέρμα την ίδια γλώσσα σε παλαιότερη και νεότερη μορφή της αντίστοιχα. Μια συγκεκριμένη λέξη (Γ), που εμφανίστηκε στις γραπτές πηγές μιας γλώσσας σε παλαιότερη χρονική στιγμή και χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή και στη σύνθεση, γίνεται αρχικά αντικείμενο δανεισμού ως λέξη (Β) από μια άλλη γλώσσα για λόγους οικονομικούς, ιστορικό – πολιτικούς, πνευματικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς. Πολλές φορές μάλιστα από τη δεύτερη γλώσσα περνάει σε μια τρίτη ή και τέταρτη. Μετά από όλο αυτό το μακρόχρονο «ταξίδι» επιστρέφει στη γλώσσα από την οποία ξεκίνησε ως νέα λέξη (Α), έχοντας υποστεί μεταβολές στη μορφή, στη σημασία ή και στα δύο. Δεν αποκλείεται να υπάρχει ακόμα σε χρήση στην γλώσσα η αρχική λέξη (Γ), παράλληλα με την (Α).

 Για παράδειγμα, η λέξη λάμπα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «λαμπτήρ», «ταξίδεψε» στη γαλλική γλώσσα (lampe) και κατέληξε στην νέα ελληνική ως λάμπα, με τη σημασία του λαμπτήρα, της φωτιστικής λυχνίας.  

Ας περιηγηθούμε, λοιπόν,  σ΄ αυτό το «αέναο» ταξίδι και ας απολαύσουμε το «νόστο»  των λέξεων πίσω στην πατρίδα τους!

Για την καλύτερη περιήγησή σας, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://padlet.com/christinekoraka1/q7zhkb7344354t1u  

 ή σκανάρετε τον QR code κωδικό με τη συσκευή του τηλεφώνου σας.  

#kotronischools #gymnasiokotronischools #enasxoleioopoutomellondidasketaisimera #efodiagiatisprokliseistoumellontos