Ο τροχός των συναισθημάτων

Η αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων μας αποτελεί τον πυρήνα της συναισθηματικής υγείας και νοημοσύνης. Οι μαθητές της Β Δημοτικού, στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, έφτιαξαν τον τροχό των συναισθημάτων, έναν διασκεδαστικό και όμορφο τρόπο να αναδεικνύουν και να αναγνωρίζουν τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα ανά πάσα στιγμή!