Οι Δεκαδικοί… Αλλιώς!

Οι Δεκαδικοί Αριθμοί μετατρέπονται σε παιχνίδι για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού!

Ποιος θα προλάβει να πιάσει το τετράγωνο των εκατοστών;

Γιατί αξίζει περισσότερο μια Δεκάδα από ένα δέκατο;

Πώς χωρίζει τον αριθμό η υποδιαστολή;

Τα παιδιά μπήκαν στον ρόλο των αριθμών, ανακατεύτηκαν, μοιράστηκαν κι έφτιαξαν Δεκαδικούς Αριθμούς!