Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού… σώζουν ζωές!

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Μέσα σε μια σταγόνα νερό», οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου πραγματοποίησαν διαθεματική δράση στα μαθήματα Φυσικής, Βιολογίας και Χημείας σχετικά με τις ιδιότητες του νερού.

Ακολουθώντας την φιλοσοφία STEM και αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ, με συνεργατικό και παιγνιώδη τρόπο, αναπτύχθηκαν ποικίλες δραστηριότητες με την βοήθεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας: χρησιμοποιήθηκαν ψηφοφορίες σε πραγματικό χρόνο, κουίζ, σταυρόλεξα, ανάρτηση στον ψηφιακό πίνακα με δημιουργία και διαμοιρασμό εργασιών για την προσέγγιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού και την χρησιμότητά του στη δημιουργία και την εξέλιξη της ζωής στη Γη.