Οι junior ambassadors παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ για το 2024

Η συμμετοχή των μαθητών του Λυκείου των “Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη” στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “European Parliament Ambassador Schools” στάθηκε αφορμή για την πραγματοποίηση μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας εκδήλωσης στον χώρο του σχολείου. Αρχικά οι μαθητές μελέτησαν τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χρονικό ορίζοντα το 2024 και δημιούργησαν ψηφιακό υλικό για κάθε μία από αυτές. Στη συνέχεια επέλεξαν την προτεραιότητα: “Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων – Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας”. Σύμφωνα με το πλάνο της ΕΕ, είναι σημαντικό μέσα στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να ολοκληρωθεί η Ένωση των Κεφαλαιαγορών και να επιτευχθεί η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Οι μαθητές έκαναν έρευνα για την κυκλική οικονομία και τους στόχους της και προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς επηρεάζεται η τοπική οικονομία από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της παραπάνω προτεραιότητας.

Στη συνέχεια παρουσίασαν τις εργασίες τους και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε μία ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου στις 16 Φεβρουαρίου 2023. Εκεί οι μαθητές εξήγησαν στους παρευρισκόμενους (δια ζώσης και διαδικτυακά) το περιεχόμενο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής επιτροπής για το 2024 και παρουσίασαν σύντομα βίντεο σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε προτεραιότητας. Εξήγησαν ακόμη τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη της στο περιβάλλον, την ανάπτυξη και τους πολίτες. Τέλος, παρουσίασαν την έρευνά τους για τον βαθμό στον οποίο η παραπάνω προτεραιότητα βρίσκει την εφαρμογή της στην τοπική οικονομία.