Παρουσιάζοντας γεγονότα, πρόσωπα, προβληματισμούς & φαινόμενα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ2 τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ασχολήθηκαν με τη δημιουργία και την παρουσίαση ποικίλων θεμάτων του ενδιαφέροντός τους σε μορφή Power Point. Το ενδιαφέρον και η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της πρακτικής εκφράστηκε από τους/τις ίδιους/ες τους μαθητές/ήτριες εκκινώντας από θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της διδαχθείσας ύλης ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ποικίλη θεματολογία, όπως σύγχρονα ζητήματα της ανθρωπότητας, εορτασμό παγκοσμίων ημέρων, σημαντικά πρόσωπα που διακρίθηκαν μέσω της δράσης τους και γεγονότα. Τα οφέλη είναι αναμφίβολα πολλά στον βαθμό που μέσω της εν λόγω διαδικασίας τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στην αναζήτηση, την ταξινόμηση, την επεξεργασία και εντέλει την καταγραφή και την παρουσίαση της πληροφορίας ενδυναμώνοντας έτσι τις ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες.