Όμιλος «Stem – Ρομποτική»

Τα μαθήματα του ομίλου « Stem- Ρομποτική» ξεκίνησαν δυναμικά τη φετινή χρονιά με τους μαθητές να έρχονται σε πρώτη επαφή με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και την προγραμματιστική λογική, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων  μπαίνοντας στον ρόλο «νέων μηχανικών» του σήμερα!