Όταν η μάθηση γίνεται παιχνίδι!

Η πρόκληση βιωμάτων συμβάλλει στη μονιμότερη μάθηση και συντελεί στην αύξηση της ενεργοποίησης των παιδιών και της εμπλοκής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μικροί μαθητές των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη έμαθαν για τη μουσική και το ρυθμό, διασκέδασαν μέσα από την αξιοποίηση της “παιχνιδοποίησης” (gamification) και παιχνίδια-ρόλων στον προαύλιο χώρο και στον κήπο του σχολείου.