Σιούτης Δημήτριος

Δημήτριος Σιούτης

Απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Θέατρο και εξειδίκευση στην Πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος - Σύμβουλος Εκπαιδευτικών θεμάτων εκπαιδευτηρίων

Ο Δημήτριος Σιούτης είναι απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Θέατρο και εξειδίκευση στην Πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος. Παράλληλα, έχει λάβει συστηματικές επιμορφώσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα και δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε επιστημονικά πεδία όπως ενδεικτικά: Ηγεσία & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αξιοποίηση Καινοτόμων Ψηφιακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση,  Συμβουλευτική Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευση Στελεχών & Εκπαιδευτών Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Εκπαιδευτικές Τεχνικές & Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων κ.ά.

Από το 1996 έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός σε δομές της Ιδιωτικής και Δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου πριν τη μετονομασία τους σε «Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη». Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων έχει διδάξει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στα θεματικά πεδία της Ελληνικής Γλώσσας σε μη ελληνόφωνους πληθυσμούς και ειδικές κοινωνικές ομάδες, του Πολιτισμού και της Τέχνης, του Σχεδιασμού και Διοίκησης της Εκπαίδευσης κ.ά. Ως πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων έχει εκπαιδεύσει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα τους επί πιστοποίηση εκπαιδευτές ενηλίκων σε θέματα όπως: Ανάπτυξη ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Θεωρίες Μάθησης, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Παρουσίαση και Αξιολόγηση Υποδειγματικών Διδασκαλιών. Ως διδάσκων – καθηγητής, εξάλλου, της Δραματικής Σχολής του ΔΗΠΕΘΕ Πατρών διδάσκει Δραματολογία και Δραματουργική Ανάλυση.

Παράλληλα, έχοντας διατελέσει Υπεύθυνος Εκπαίδευσης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αχαΐας  του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Διευθυντής Κατάρτισης στον τομέα Εκπαίδευσης και Ολοκληρωμένων  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Μέντωρ Εκπαιδευτική» και επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτύξει πολυετή διοικητική και εκπαιδευτική εμπειρία στον σχεδιασμό – συντονισμό – αξιολόγηση πολυάριθμων καινοτόμων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη σύνταξη επιστημονικών προτάσεων και μελετών και στην επικοινωνία – συνεργασία με πολλούς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών και projects.

Other Members