Μάνεσης Νικόλαος

Νικόλαος Μάνεσης

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών- Σύμβουλος Εκπαιδευτικών θεμάτων εκπαιδευτηρίων

Ο Νικόλαος Μάνεσης εργάζεται ως Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, στην Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» (2000), καθώς και «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Πανεπιστημίου Roma Tre (2015).

Έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΑΠ και τα Πανεπιστήμια European & Neapolis στην Κύπρο, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει ασχοληθεί ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε πολλά σεμινάρια των Υπουργείων Παιδείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και Εργασίας , καθώς και των ΕΚΔΔΑ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ και αρκετών ΚΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ.

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με την παιδαγωγική, τη διδακτική μεθοδολογία, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα αναλυτικά προγράμματα, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την εκπαιδευτική πολιτική, την ανισότητα στην εκπαίδευση, τον σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό, τις σχέσεις και ανταλλαγές των δρώντων στη σχολική τάξη, τον ρόλο των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου, το φύλο και τη διαφορετικότητα, την αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση.

Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει συγγράψει διδακτικό υλικό για το Πανεπιστήμιο, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία (5), Εκθέσεις Πολιτικής (2), κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (7) άρθρα σε διεθνή & ελληνικά περιοδικά (26) και πρακτικά συνεδρίων (47), στις παραπάνω θεματικές.

Other Members