Παρατήρηση Φυτικών Κυττάρων στο μικροσκόπιο

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το πείραμα αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία μάθησης, η οποία  διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών, αποσκοπεί στην ενίσχυση της κατανόησης εννοιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Ως εκ τούτου, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη», στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας, παρατήρησαν φυτικά κύτταρα στο μικροσκόπιο, με στόχο τον εντοπισμό των «πυρήνων», καθώς και των «στομάτων», μέσω των οποίων το φυτό «ανταλλάσσει» με το περιβάλλον οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς!