Πειράματα Βιολογίας

Στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Βιολογίας στο Λύκειο, πραγματοποιήθηκε πείραμα απομόνωσης γενετικού υλικού από φυτικό οργανισμό και πείραμα προσομοίωσης των μεταγγίσεων αίματος.

Με απλά υλικά οι μαθητές/μαθήτριες υλοποίησαν στο εργαστήριο πείραμα απομόνωσης DNA και κατάφεραν να απομονώσουν γενετικό υλικό από κύτταρα μπανάνας και να το παρατηρήσουν στο μικροσκόπιο.

Επιπλέον, στην ενότητα του κυκλοφορικού συστήματος και ειδικότερα στις ομάδες αίματος, οι μαθητές/μαθήτριες πραγματοποίησαν πείραμα προσομοίωσης για την μετάγγιση του αίματος, έτσι ώστε με απλό και βιωματικό τρόπο να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μετάγγισης μεταξύ διαφορετικών ομάδων αίματος.